УС на Националната асоциация на председателите на Общински съвети заседава в Силистра

УС на Националната асоциация на председателите на Общински съвети заседава в Силистра
УС на Националната асоциация на председателите на Общински съвети заседава в Силистра / Галина Георгиева
Общнски съвет Силистра бе домакин  на заседание на УС на Националната асоциация на председателите на Общински съвети/ НАПОС/. Заседанието има за цел да отчете свършеното от Асоциацията през мандат 2015-2019г. Докладът бе представен от Красимира
Германова - председател на НАПОС, която отчете работата на Асоциацията  по актуални въпроси, обучения и форуми, както и дейността й във
връзка с реализацията на значителен брой проекти по общини, в различни обществени направления. Бяха обсъдени взаимоотношенията на Асоциацията със сдружение „Български правозащитен алианс” и бе представена  програмата „Тръст за социална алтернатива” и
финансов отчет на Асоциацията.

Поздрав към гостите на Силистра поднесе д-р Юлиян Найденов- кмет на общината, който подчерта ролята на Силистра във формиране на Асоциацията през 2004г., когато е създадена