Ученици от СОУ Любен Каравелов се запознаха с цветовете на труда
Ученици от СОУ Любен Каравелов се запознаха с цветовете на труда / СОУ”Любен Каравелов”

Консултанти от Център за кариерно ориентиране в Добрич се срещнаха с третокласници от СОУ”Любен Каравелов” по повод Международния ден на труда 1 май.

Пред учениците бе направена презентацията „Цветовете на труда”. Децата затвърдиха знанията си за вече познати и научиха за някои нови професии на 21 – ви век чрез участието си в забавни занимания в интерактивна среда. Учениците получиха отговори на многобройните си въпроси – кой, къде, с какво работи, какъв е резултатът от неговия труд. Съвместно с кариерните консултанти третокласниците презентираха различни професии и участваха активно в отборни игри, които ги мотивираха да усвояват нови знания и умения, свързани с бъдещия  им професионален избор.

Центърът за кариерно ориентиране работи по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ученици от СОУ Любен Каравелов се запознаха с цветовете на труда
netinfo