Ученици от ОУ В.Левски с.Соколово
Ученици от ОУ В.Левски с.Соколово / netinfo
През месец януари Център за кариерно ориентиране - Добрич проведе поредица от дейности с учениците от ОУ „Васил Левски“ с.Соколово, община Балчик. Пред  децата от начална образователна степен бяха представени мултимедийни презентации за стари и нови, познати и непознати професии. Малчуганите получиха първи познания за себепредставяне, попълвайки своите визитки  „Снежковци“.

В прогимназиалния курс пред учениците бе представен тематичният филм „Икономическата принуда и образованието“, който ги провокира да споделят пред кариерните консултанти, кои са основните причини деца от ромски етнически произход да отпадат от училище - безработни родители, нередовно посещение на училище, семейни модели и ранни бракове.

Ученици от ОУ "В.Левски" с.Соколово
netinfo


Консултантите представиха Националния портал за кариерно ориентиране и възможностите, които той предлага за избор на образование, профил или професия. Ученици от седми и осми клас се регистрираха в портала и попълниха въпросници за опознаване на своите интереси и способности.

Център за кариерно ориентиране  - Добрич работи по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.