/ ОИЦ-Добрич
Областен информационен център - Добрич награди участниците в онлайн конкурса за видеоклип „Имам бизнес идея“ - Област Добрич". На първо място, със 180 харесвания е бизнес идеята за създаването на учебен център на Станислава Йорданова, ученичка в 11 клас от Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“-Генерал Тошево.

Канят на форум, посветен на взаимодействието между бизнес и образование

Предприемаческата идея е свързана с дисциплините физика и астрономия и е провокирана от нарастващия интерес сред подрастващите към космоса и природните аномалии. Със своята идея Станислава предлага създаването на център с девет зали като всяка ще бъде посветена на планета от Слънчевата система.

На второ място, с 84 харесвания се нарежда единайсетокласничката Стефани Георгиева от СУ „Асен Златаров“-Шабла с бизнес идеята „Зелени кули“. Нейното предложение включва изграждане на вертикални ферми в градска среда, където ще се отглежда екологично чиста храна, създаване на интерактивен ресторант и учебен център.

Стефани Георгиева от Шабла
ОИЦ - Добрич


Двете участнички получиха като награди спийкъри и рекламни подаръци от ОИЦ-Добрич. На 1 юни те ще посетят безплатно „София Тех Парк“-София, където ще участват в специално организирано събитие r ще се срещнат с предприемачи и с инициативни младежи от цяла България.

Целта на конкурса „Имам бизнес идея“, организиран от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет, бе да провокира интереса, творческата изява и предприемачеството сред младежите.

ОИЦ-Добрич организира конкурс за млади предприемачи

Той бе част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“ 2019 г. и от Общата инициатива на мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.