Тестват Националната оповестителна система
Тестват Националната оповестителна система / netinfo

Тестват Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Тя беше въведена от Министерството на извънредните ситуации за 5 месеца. Системата осигурява бързо информиране, координация на силите за реагиране и взимане на адекватни решения от представителите на властта при заплаха или настъпило бедствие.

В Добрич тестът ще премине от 11 до 13 часа. В областта ще бъдат оповестени 117 длъжностни лица и 273 - в отделните общини. Проверката ще се проведе в 25 области и 232 общини в страната.

Оповестяването се извършва чрез автоматично набиране на телефони на длъжностни лица. Те въвеждат персонален идентификационен номер (ПИН) и прослушват предварително записано съобщение или глас „на живо", който предоставя информация за заплаха и издава указания за действие. Съобщение с продължителност 1 минута, може да бъде чуто от 150 длъжностни лица само за 5 минути.

При „срив" в един от Оперативните комуникационно-информационни центрове на МИС, функциите му автоматично се поемат от друг. Могат да се оповестят както цялата страна, така и отделни нейни територии. Капацитетът за оповестяване е до 28 000 лица. Включените в базата данни длъжностни лица са 7 541 - от президент до кметове, общински координационни щабове и спасители. В базата данни могат да бъдат въведени и доброволци, които също да бъдат мобилизирани при извънредна ситуация. Системата позволява и конферентна връзка с до 30 длъжностни лица, независимо от местонахождението им.