Съветът по туризъм в Добрич проведе първото си заседание за 2016 г.
Съветът по туризъм в Добрич проведе първото си заседание за 2016 г. / Дарик Добрич

Първото си заседание за тази година проведе Консултативният съвет по туризъм в Добрич, съобщават от Общината. Съветът е председателстван от зам.-кметът по икономическо развитие и европейски фондове Росица Йорданова. За секретар е избрана Ивелина Василева, която заема длъжността главен инспектор в дирекция ИРЕФ.

Съветът прие единодушно отчета за изпълнение на Програмата за туризма за 2015 г. Росица Йорданова представи предложенията за тази година, които бяха дискутирани. Общинска администрация предлага от бюджета на Програмата в размер на 40 000 лева да бъдат заделени 20 000 лева за възстановяване на Европейския младежки поп-рок конкурс „Сарандев".

Коментирано е как да бъдат привлечени повече туристи в Добрич. Директорът на Висше училище по мениджмънт Тодор Радев предложи да се акцентира върху атрактивни събития и да се организира безплатен транспорт за туристи, които да се включват. Той коментира, че са необходими рекламни материали за всички нуждаещи се.

Председателят на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите Димитър Димитров настоява да бъде създаден туристически информационен център, който да бъде ръководен от квалифицирани кадри и да предлага рекламни материали. Той предложи и да се подменят указателните табели на улиците, които да бъдат изписани на български и латиница. Димитров коментира и предложението да се осигурят паркозони за туристическите автобуси, които пристигат от курортите.

Консултативният съвет ще има следващото заседание на 25 февруари, за да обсъди допълнително Програмата за туризма за 2016 г. и идеи за следващите години.