Съмнителните фъстъци са в нормите
Съмнителните фъстъци са в нормите / netinfo

В двете партиди фъстъци, поставени под възбрана от РИОКОЗ в Добрич, не са установени отклонения от здравните норми, съобщават от здравната инспекция. Резултатите от лабораторните изследвания са били получени вчера. 

При проверките бе установено, че едната от партидите е с произход от Гамбия, но според придружаващия я фитосанитарен контролен лист е била внесена през 2006 година. Тази партида бе открита в сладкарски цех в Добрич.  

При направената по разпореждане на МЗ справка е установено, че през периода 2004-2006г. в РИОКОЗ–Добрич не е регистриран нито един лабораторен резултат с установени отклонения по показател “афлатоксини" в ядки, уточняват от РИОКОЗ .

Проблемът с внесените от трети страни ядки ще бъде следен в хода на осъществявания от РИОКОЗ здравен контрол.