Съдът постанови осребряване на имуществото на Водно строителство АД
Съдът постанови осребряване на имуществото на Водно строителство АД / netinfo
Добричкият окръжен съд постанови да започне осребряване на имуществото на обявеното в несъстоятелност АД „Водно строителство” – гр. Добрич.

Решение за разпродажба на имуществото му бе взето от събранието на кредиторите на 24.04.2008 г. То определи активите да бъдат оценявани по метода на чистата стойност и да бъдат предложени за осребрявани чрез публична продан.

По данни на синдика Тихомир Найденов дружеството не притежава недвижими имоти. Два такива са продадени от Агенцията за държавни вземания за 165770 лв. през 2007 г.

В одобрения от съда списък на кредиторите на дружеството влизат Агенцията за държавни вземания с 586901,96 лв., АД „Сортови семена – Силистра”, три физически лица и 40 негови работници и служители.

Добричкият окръжен съд обяви АД „Водно строителство” в несъстоятелност с решение от 13.07.2007 г., а за начална дата на неплатежоспособността е определен 02.10.1999 г. Синдикът посочва, че реализираната от фирмата през тази година голяма загуба е причина за изпадането й в неплатежоспособност. След приватизацията през 2001 г. тя постепенно приключва дейността си и спира да обслужва задълженията си към държавата, кредитори и персонала.

Съдружници във АД „Водно строителство” са Министерство на земеделието и храните с 25% и физическо лице. Мажоритарният дял е продаден от Центъра за масова приватизация на централизиран търг през 2000 г.