Съдът даде ход на делото за собствеността на Дамбата в Балчик
Съдът даде ход на делото за собствеността на Дамбата в Балчик / © ThinkStock/Getty Images

В публично съдебно заседание Окръжен съд – Добрич даде ход по същество на гражданско дело, образувано по искова молба на Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройство чрез Областния управител на Добрич срещу Община Балчик.

Предмет на иска е признаване правото на собственост на Държавата върху крайбрежен поземлен имот, върху който е изградено пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /дамба/ с площ от 5 327кв.м. Настояването е за предаване на владението на процесния имот.