Събират пестициди в община Добричка
Събират пестициди в община Добричка / netinfo

Стартира събирането и съхраняването на пестициди в контейнери тип „Б-Б" куб в община Добричка, съобщават от РИОСВ - Варна. Към момента са събрани 25 500 килограма твърди пестициди и 20 800 литра течни пестициди в 17 "Б-Б" куба. Те са позиционирани на специалнa площадкa в село Медово - бивш склад, отреден за растителнозащитни препарати.

РИОСВ-Варна ще следи за събирането и съхраняването на пестицидите, което се извършва поетапно по утвърден график.