Свикват новия Обществен съвет по култура
Свикват новия Обществен съвет по култура / Дарик Добрич

Новият Обществен съвет по култура ще се събере на първото си заседание на 8 февруари от 16.00 ч. в малката заседателна зала на Община Добрич. Той ще има мандат до 30 ноември 2019 г. Председател е зам.-кметът „Хуманитарни дейности" д-р Емилия Баева. В оперативното бюро влизат и служителите на администрацията Атанаска Георгиева (ст.експерт „Хуманитарни дейности") и Галина Миткова (началник отдел „Канцелария").

През този мандат са постъпили 15 предложения за членове на Обществения съвет, който функционира в две секции. В едната - „Културно наследство и читалища", влизат директорът на РИМ-Добрич Костадин Костадинов и художниците Божидар Тонев, Георги Събев, Николай Тодоров и Петър Петров. В другата - „Сценични изкуства", са предложени Кита Бончева и Ивайло Божков от ИМКА, музикантката Мария Славова, Стоян Стоянов от клуб „Алегрия" и журналистът Валентина Добринчева. Има още пет души, които ще бъдат част от Съвета, като предстои разпределението им по секции - преподавателят и музикант Николай Нейчев, журналистите Юлияна Велчева и Ангел Радилов, културологът Анна-Александра Богдева и поетът Сашо Серафимов.

На първото заседание ще бъдат избрани председатели на двете секции - „Културно наследство и читалища" и „Сценични изкуства" и ще бъде обсъден статутът на фестивала „Фолклор без граници".

Общественият съвет за култура има за цел да съдейства за създаването и осъществяването на стратегия за развитие на културата в Община град Добрич; да провежда широк обществен дебат по теми, свързани с културата. Членовете му участват в разработването на специфични за сектора документи: програми, стратегии, наредби, правилници и др.; съдействат за развитие на културния обмен. Съветът функционира на обществени начала и участието в него е доброволно. Членовете му се предлагат от обществеността и се утвърждават от кмета на Общината.