Ловно стопанство Тервел
Ловно стопанство Тервел / netinfo
Лесовъдите от ДЛС „Тервел” подпомогнаха растежа на две- и тригодишни горски култури в землищата на селата Коларци и Ангеларий. На площ от общо 141 дка в община Тервел се извършиха ръчно плевене, окопаване и осветление.

„Механизирано – с помощта на горски косачки от типа мулчер, в междуредията на засадените церови култури бяха премахнати всички издънкови и тревни видове, така че да не заглушават дървесната растителност”, обясни зам.-директорът на стопанството инж. Тодор Тодоров, който заедно с инж. Стоян Саров от Североизточно държавно предприятие извърши оглед на приключилите лесовъдски мероприятия.

„На всеки обект има поставени обозначителни табели за вида култура, схемата, годината на създаване, скица и др.”, допълни инж. Саров, който оглавява отдела по опазване и защита на горите към СИДП.