Що е духовност и има ли почва у нас?
Що е духовност и има ли почва у нас? / Дарик Добрич

Значение на думата духовност в тълковния речник: "1.Интелектуална и емоционална дейност, духовна същност на човека; душевност, психика"; "2. остар. Нематериалност, невещественост".
Значение на думата духовен: "1. Който се отнася към умствената дейност, към нематериалното, към духа"; "2. Който се отнася до църквата".

На 1 ноември се връчват годишни награди на Община Добрич за принос към развитието на духовната култура. До тази година те се разпределяха в 12-13 категории и представляваха плакет и грамота. Имаше известен период, в който се даваше Голяма награда на стойност 1 000 лева. Толкова за предисторията. Сега за същността.
Наградата за принос в духовността изразява именно оценка на значима дейност с очевиден и безспорен резултат на полето на високата култура. Предлагайки промени в статута на наградите - да не се дават на калпак и на килограм, а за наистина стойности прояви в рамките на 12-те предходни месеца, исках да изведем отново на преден план значението на високата култура. През годините символ на запазване на духовността е просвещението и изкуството - колкото това да не се харесва на хора, работещи на други поприща. Да, тези награди са главно за изкуство, колкото и да се мъчат да ги ашладисат и към други сфери. Не бива обаче да забравяме, че модата също е изкуство, архитектурата също, както и че има култура на хранене. Диапазонът е голям, наопаки на схващането, че новият статут го стеснява. Търсят се просто не много, а наистина достойни будители.

Какво обаче се оказа при първото раздаване на духовните награди, които сега са само три - за индивидуален принос, за колектив и за млад творец. Оказа се, че не сме бъркали в обективността (тоест статута), а в субективността. Оказа се, че при номинирането масово липсва качествена мотивация за стойностните прояви и личности, а се прокрадва и масовия вкус. Идеята да има духовни награди е да посочим на обществото кое е високата култура, а не да тичаме подир модерните и силните на деня. Да кажем кое може би ще остане през вековете, а не кое се харесва понастоящем на тълпата. За жалост добре мотивираните предложения, дори когато са слаби по същество, често надмогват по-точните, но слабо обосновани. За жалост продължава масово да се смята, че тези награди могат и да са за цялостен принос или за кръгла годишнина, а не за конкретни постижения.

Само ще посоча две недоразумения от последната сесия. Спечелилият индивидуален приз Борис Спасов (Да му е честит!) е получил следната номинация от настоятелството на Народно читалище "Романо дром" (Юлиян Георгиев, Назиф Мехмед и Ангелина Гроздева):
"Номинацията ни е за г-н Борис Спасов - бивш дългогодишен директор на Историческия музей в Добрич и бивш главен експерт в Дирекция "Култура" при Община Добрич. Считаме за напълно излишно да цитираме мотивите си за тази номинация, защото неговият изключителен принос за развитието на културата и науката в Добрич е безспорен."
Това са написали предложителите, а комисията на базата на допълнителна аргументация от дирекция "Хуманитарни дейности" и своята субективна преценка е счела да се награди Борис Спасов (Отново казвам: Да му е честито!)

Друго недоразумение е, че при липса на номинация за млад творец в указания срок за събиране на предложения, въпреки че е предложен за индивидуален приз, "младежката" награда получава Стоян Стоянов за приноса си в организирането на зумба състезания и купони и на шоу-програми.

Искам да припомня, че е желателно наградените да бъдат безспорни и обществото да не се пита "Този за какво го награждават?" - приносът следва да е очевиден за всички в Добрич и направен в последната година. Внимателен прочит на мотивациите ще покаже на всеки, че повечето предложения са дадени за цялостен принос, за постижения през годините, а най-вече за навършване на кръгла годишнина - нещо, което се опитваме да изкореним като порочна практика отдавна.
Не можем обаче да изкореним налагащите се културни стереотипи в последните години, набивани от телевизията, некачествените постановки и концерти, ерзац-културата, които направиха лошия вкус масов и всяка дъвка, правеща големи балони, културно събитие. За превъзмогване на това статути и правилници, които да бъдат сменени, няма открити, няма открити.