Ще разчистват разкопаните и недовършени улици в Балчик
Ще разчистват разкопаните и недовършени улици в Балчик / netinfo

Община Балчик иска да възложи почистването на тротоарите и временно възстановяване на настилките на 11 улици в квартал „Левски" в Белия град. Това се налага поради лошата работа по Интегрирания проект за управление на водите на гр. Балчик, който се реализира по програма ИСПА. Изпълнителят по полагането на водопровод и канализационна мрежа - дружеството "Илджи Хидротек Ади Ортаклък" не спазва своите задължения за затваряне на улици и почистването на тротоари и зелени площи, съобщават от кметството в Балчик.

На извънредно заседание на Звеното за управление на проекта, е решено кметът на общината Николай Ангелов да поиска от Министерството на околната среда и водите да упълномощи кметството или да възложи на фирма да се погрижи за 11-те пострадали улици. Там се е създала кризисна ситуация, пораждаща редовни оплаквания от живеещите. По думите на Ангелов, ако искането му не бъде удовлетворено, то общината сама ще извърши почистването за своя сметка. Събират се оферти от фирми за разкопаните и недовършени улици в квартал „Левски".

Със заповед на кмета от днес ще бъде провеждан ежедневен мониторинг върху работата на фирмата изпълнител, като в края на всеки работен ден ще се докладва за извършените дейности по полагането на водопровод и канализация в Балчик, както и за почистването на улиците.