Сертификат за качество ще получи Областна управа
Сертификат за качество ще получи Областна управа / netinfo
Сертификат по  ISO 9001:2000 ще получи Областна администрация. Това стана ясно след двудневния одит, който имаше за цел да потвърди, че системата за управление на качеството е създадена и внедрена в съответствие с изискванията на стандарта.

Под ръководството на Областния управител Ердинч Хаджиев и със съдействието на упълномощения представител на ръководството главен секретар Драгой Драгоев, вече 3 месеца в Областна администрация продължава процесът на внедряване на Система за управление на качеството, който бе съпроводен с обучение на служителите за нейното ефективно приложение.

Проверяващият екип прецени, че администрацията е внедрила и поддържа система за управление, съгласно определени критерии, и препоръча Областна администрация - Добрич да бъде сертифицирана по ISO 9001:2000.