село Паскалево е домакин на детски фестивал
село Паскалево е домакин на детски фестивал / Фейсбук
Село Паскалево в община Добричка е домакин на фестивал „Нашата мечта е да учим и да живеем заедно“. Културната проява се открива в 10.00 часа в Народно читалище „Димитър Минчев -1896“ в селото.

Фестивалът се провежда по проект „Детска академия за толерантност в община Добричка“, който се реализира по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.