Ръст на приходите отчитат от ДЗИ - Ген.Тошево
Ръст на приходите отчитат от ДЗИ - Ген.Тошево / Дарик Добрич - архив

Повишава се търсенето на вътрешния пазар на семена от българските зърнено-житни сортове, съобщи пред Дарик директорът на ДЗИ в ген.Тошево доц.Иван Киряков. Кампанията по продажбата на посевния материал вече приключва. Тази година Институтът в Ген.Тошево е предложил 14 сорта пшеница, 4 сорта тритикале и 1 сорт ечемик базови семена на земеделските производители като продажбите са надхвърлили 2 хил.тона.

Условията в момента са много подходящи за засетите със зърнено-житни култури площи – има подходящи температури и влага, информира още доц.Киряков. Рапицата  според него също се развива много добре, за разлика от миналите две години.

Тази година се отчитат и много добри добиви от жътвата на слънчогледа и царевицата, за съжаление пазарните цени са доста по-ниски от миналогодишните, подчерта специалистът.

До края на годината ДЗИ ще представи за одобрение още 2 нови сорта ечемик и 1 сорт тритикале. През следващата година ще бъдат предложени на земеделските производители три нови, вече одобрени сорта пшеница – „Калина”, „Киара” и „Божана”.

Въпреки кризата и финансовите трудности, ДЗИ – Ген.Тошево ще отчете ръст на приходите от 10-15% в края на 2013 г., прогнозира още доц.Киряков. Постъпленията на Института за година възлизат на около 5 млн.- 5,5 млн.лв. „Най-големият проблем си остава бюджетирането на Института, защото ДЗИ е третостепенен разпоредител на бюджетни средства след Министерствата на земеделието и финансите” – коментира Иван Киряков. Средната заплата в ДЗИ е около 570 лв., а за научните работници – 700-750 лв.

Общо300 служители работят в ДЗИ – Ген.Тошево, от тях 32 са научни сътрудници, от които 2 –ма професори, 16 доценти, а останалите са асистенти и главни асистенти.

22 хил.дка от държавен поземлен фонд стопанисва ДЗИ. Екипът поддържа още племенно стадо от 500 крави от породата черношарено говедо и около 950 овце от североизточна тънкорунна българска порода.