Проверяват собствениците на 15 луксозни автомобила
Проверяват собствениците на 15 луксозни автомобила / ThinkStock/Getty Images

От началото на месец август инспекторите по приходи започнаха проверка на собствениците на 15 луксозни автомобила от Добрич и региона, които се движат в туристическите комплекси на Северното Черноморие. Целта на проверките е  да се установи декларирали ли са те доходи, съответстващи на луксозните автомобили, които управляват, посочват от НАП.

Обичайно при извършване на проверки за съответствие на имущество и доходи данъчните оценяват цялото налично имущество на домакинството – имоти в страна и чужбина, превозни средства, банкови влогове, издръжка на живота, включително екскурзии в чужбина, като извършените разходи се съпоставят с официално декларираните доходи.

Ако стойността на имуществото надвишава доходите, недекларираната разлика се облага с данъци и осигуровки за последните 5 години заедно с лихвите, а когато има данни за данъчни или осигурителни престъпления, НАП сезира прокуратурата за започване на наказателно производство.