Проучват проблемите на читалищата
Проучват проблемите на читалищата / netinfo
Проучване на проблемите и нуждите на читалищата извършва до 8 ноември дирекция “Регионални културни дейности” към Министерството на културата. Проучването се прави  чрез специални анкетни карти, стана ясно на годишната среща на читалищата, организирана от Регионалния експертно-консултантски и информационен център. Анкетата е част от проект за административното и институционалното укрепване на читалищата, който министерството реализира по оперативна програма “Админанистративен капацитет”.

Необходими са по-тесни връзки със съответните общини за реализиране на проекти, тъй като читалищата могат да бъдат полезен бенефициент по много програми, подчерта на срещата експертът от центъра Минчо Черкезов. Трайна остава тенденцията читалищата, особено в по-малките населени места, да не могат да се справят с възможностите, които предлагат оперативните програми.

По тази причина в срещата участваха представители на сдружение “Добруджанско аргарно и бизнес училище” с обучение по модула “Ефективно партньорство на структурите на гражданското общество с публичната администрация на местно ниво” и на Бизнесцентър-Добрич, с представяне на програмата “Европа директно”. Бяха огласени добри практики за работа на неправителствените организации и местните власти от Североизточния район за планиране.