Прокуратурата отчита намаление на административните дела заради слаб контрол от държавните органи
Прокуратурата отчита намаление на административните дела заради слаб контрол от държавните органи / Дарик Добрич
С 1/3 намалели административните дела заради слабия контрол на държавните органи
78846
С 1/3 намалели административните дела заради слабия контрол на държавните органи
  • С 1/3 намалели административните дела заради слабия контрол на държавните органи

От добричката Окръжна прокуратура отчетоха дейността си през изтеклата 2014 година. Според окръжния прокурор Пламен Николов "съдопроизводството в Добричко е в нормални европейски граници". Ако има проблеми в съдебната система, те са в софийските съдилища, категоричен бе той и посочи за пример процента на оправданите от съда лица, който в региона е 2.33, а в столицата - 30-40%. Друг важен показател за добрата работа на прокурорите са върнатите актове - те са били 24 от 807 или само 2.97%, съобщи Николов.

С над 36% по-малко са били през 2014 г. административните дела спрямо предходната 2013-а. Според окръжния прокурор това се дължи на намалялата дейност на всички наказващи органи като Пътна полиция, Автомобилна администрация, Агенцията по храните, РДНСК, Здравна инспекция и др. "Не се пишат актове, което означава, че няма контрол от държавната власт", посочи прокурорът и допълни, че възможно обяснение за бездействието на контролните органи е корупцията. "Тези случаи обаче не ни оставят равнодушни", добави Николов.

От началото на 2015 г. досега от прокуратурата вече са възложени 11 дела на Окръжната следствена служба, а за 2014 г. са били общо 20, сочи още статистиката. Основно те са по икономически или престъпления по служба - подкупи, пране на пари най-вече от сутеньорство, както и източване на ДДС главно от търговия със зърно. За последните казуси Николов посочи, че все пак щетите за държавата от тях намаляват.

Анализът на данните на прокуратурата показва съществено намаление на всички видове дела, следствие на по-малкото регистрирани престъпления, което се дължи на намалялото доверие в полицията и съда, обедняването и намаляването на населението и сривът на икономиката, каза Николов. Той коментира, че много зле на работата на цялата съдебна система се отразява текуществото и съкращенията на полицаи в МВР. Друг проблем при работата на държавните обвинители е внасянето на жалби и сигнали за случаи, които не са от тяхната компетенция, а на контролните служби. "Не всичко, което изглежда престъпление в очите на потърпевшия, е наистина такова според закона", подчерта Николов и призова гражданите да сезират не само прокуратурата, а отговорните институции.

Годишният доклад на Окръжна прокуратура Добрич за 2014 г. е одобрен от представители на Върховна касационна прокуратура, Апелативна прокуратура - Варна, Окръжен съд Добрич, ОД на МВР, Следствената служба и ДАНС. Отчетена е много добра резултатност в дейността на прокурорите от района.

През 2014 г. е запазен относително високият дял на приключените и решените преписки спрямо общо образуваните. От наблюдавани 4 977 са решени 4 838. Образувани са 1 115 досъдебни производства. Наблюдавани са 5 588 досъдебни производства, от които са приключени 4 744.

Проведени са 47 незабавни и 354 бързи производства. В съдилищата в Добричкия съдебен район са внесени 807 прокурорски акта, образувани са 807 нови наказателни дела, а предадените на съд лица са 975. Общият брой на постановените осъдителни и санкционни присъди е 757 за 944 лица. Прокурорите са участвали в 369 административни дела.

Добричките прокурори са внесли 209 уведомления през годината до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Като недостатък на системата се отчита липсата на обратна връзка колко дела са заведени по тези уведомления, каза Пламен Николов.