/ investor./bg
Ученият алармира за прекаленото използване на химия в земеделието
Над 90% от площите с есенници в Добричка област са засети в оптималните срокове - от началото до средата на октомври. За това информира в ефира на Дарик проф. Иван Киряков  -  зав.отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури” в ДЗИ – Ген.Тошево.

По думите му, засетите в този период  пшеници са поникнали и са влезли  във фаза братене. „Климатичните условия в момента са идеални – има достатъчно влага в почвата, денем температурите са в порядъка на 15-18 градуса, а нощем не падат под 4-5 градуса. Евентуални проливни дъждове и рязко падане на температурите в последващ период могат да създадат проблеми на зърнено-житните култури – основно пшеница, ечемик и тритикале, но да се надяваме, че това няма да се случи” – коментира проф.Киряков.

По отношение на растителната защита на културите, той посъветва земеделските стопани да не използват фунгициди през есента, защото в момента няма болести по есенниците, а дори и да се появят, те няма да имат стопанско значение.

В  някои площи, където са се засети повторно едни и същи култури, е хубаво да се направят обследвания за житни бегачи, защото в последните години се наблюдава увеличение на тяхната популация, препоръча още проф.Киряков. Съветът му към стопаните е да огледат и площите с люцерна за наличие на полевка.

Наблюденията на специалистите от ДЗИ – Ген.Тошево са, че  отново се наблюдава  добро развитие на колонията на мишките.  „Ако зимата излезе по-топла и снежна, напролет ще има повече полевки. Затова третирането на площите е хубаво да стане сега, а не напролет” – коментира научният работник. 

По повод изнесените в последните дни данни за това, че българското месо е едно от най-замърсените с антибиотици в Европа, проф. Киряков коментира, че в растениевъдството антибиотици не се използват. „През последните години обаче започнахме да прилагаме страшно много химия в земеделието.

Преди 7-8 години България бе държавата, която прилагаше фунгициди при зърнено-житните култури веднъж на две или три години. В момента фунгициди - препарати за борба с болестите се прилагат за щяло и нещяло и се стига до 3-4 третирания годишно с тях.

Разбира се, че това оказва влияние на околната среда и прави растенията резистентни към определени  фунгициди. По същия начин това важи и за насекомите. В България имаме много добра законова уредба, но проблемът е в това, че тя не се спазва. Има определени прагове на икономическа вредност, които показват на замаделските стопани кога точно да използват химически средства. За съжаление обаче няма никакъв последващ контрол”, коментира проф. Иван Киряков.