/ dariknews.bg
Над 99.5% са пожънати площите с ечемик в Добричка област, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“. Прибраната реколта е 10 463 тона от 19 056 декара засети площи, като само стотина декара в Балчишко остават необрани. Средният добив тази година е 549 кг/дка и е по-висок от миналогодишния. Най-много са прибрали стопаните в Община Добричка - 650 кг/дка, а най-малко в Тервелско - 450 кг/дка.

По-рано от обичайното започна тази година жътвата на пшеницата

Във всички общини върви вече жътвата на пшеницата, която е най-масовата култура в Добричко. Ожънати са 362 920 декара, които са 27.9%. Отчетеният за момента добив е 528 кг/дка и е по-нисък от миналогодишния. Събрани са 191 650 тона. В община Каварна, където жътвата на пшеница започна най-рано, вече са ожънати 83% от засетите площи. Най-висок е засега добивът в община Добричка - 665 кг/дка, а най-нисък в Крушари - 450 кг/дка.

Лек спад в цената на земеделската земя в Добричко през 2018 г.
 
Започна и жътвата на рапица. Маслодайната култура е засята на 19 550 декара в Добричко, прибрани са 15% от площите, дали 4 371 тона. Средният добив е 242 кг/дка.