Приеха финансовите резултати за 2013 година на общинските фирми и дружествата с общинско участие
Приеха финансовите резултати за 2013 година на общинските фирми и дружествата с общинско участие / Дарик Добрич, архив

Общинските съветници приеха финансово-икономическите резултати за 2013 година на търговските дружества със 100% участие на община Добрич и на тези, в които общината има дялово участие.

Общинските фирми са 8. С печалба са приключили миналата година „Жилфонд Инвест”ЕООД, „Столове”ЕООД и Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев”ЕООД.

С отрицателен финансов резултат са дружествата ДКЦ 2-Добрич, „Автобусен транспорт”ЕООД/, „Тролейбусен транспорт”ЕООД и „Комуналефект”ЕООД. С решение от 2010 година „ПФК”Добруджа”ЕАД е прекратено и обявено в ликвидация.

Гинка Василева от БСП предложи отчетите на общинските дружества да се разглеждат поотделно, а не в една докладна записка, за да се правят по-задълбочени анализи. Съветници попитаха и защо управителите на фирмите, които са на загуба, се освобождават от отговорност за дейността им през 2013 година. Поискано бе още отчетите на дружествата оттук насетне да се представят на Общинския съвет преди официалното им публикуване.

Седем са търговските дружества с дялово участие на общината - ДКЦ 1-Добрич ООД, „Център за бизнес и култура”АД, Добрички панаир АД, МБАЛ-Добрич АД, „Добруджански хляб”АД, „Иванов-Хранителни стоки”ООД, „Жакард”АД/в ликвидация/.

Общината има и участие от 0,02% в Общинска банка-София.

За периода 2010-2013 година „Иванов-Хранителни стоки”ООД, в което общината има дял от 10%, не осъществява стопанска дейност, поради което няма приходи. Дружеството има обаче вземания от клиенти, доставчици и сродни предприятия. Загубата му към 31.12.2013 г. е 11 хил.лв.

„Добруджански хляб”АД, в което общината има дял от 2,37%, не е представило информация за финансово-икономическото си състояние за 2013 година, независимо от изпратеното от общината официално искане и проведените няколкократни разговори в тази връзка, се казва в докладната записка.

Останалите фирми са приключили 2013 година с печалба.