Приеха финансовия отчет на „Тролейбусен транспорт” без да освободят от отговорност управителя
Приеха финансовия отчет на „Тролейбусен транспорт” без да освободят от отговорност управителя / Дарик Добрич, архив

Добричкият общински съвет прие на днешното си заседание отчет за финансово-икономическите резултати за 2014 година на "Тролейбусен транспорт", но не гласува освобождаване от отговорност на бившият управител на дружеството инж. Митко Митев, който е ръководил фирмата през отчетния период.

В докладната записка с отчета първоначално беше предвидено управителят да бъде освободен от отговорност, но вносителят зам.-кметът по икономическо развитие Надежда Петкова предложи точката да отпадне, като се позова на мнението на  няколко постоянни комисии, между които и тази по законност.

По време на дебатите Владимир Калчев припомни, че миналата година Общинският съвет взе решение да сезира прокуратурата в търсене на отговорен за влошеното състояние "Тролейбусен транспорт" и отбеляза, че в момента има образувано досъдебно производство.

Гинка Василева- съветник от групата на БСП попита защо не са посочени мотивите, с които инж.Митев няма да бъде освободен от отговорност и какви действия ще предприеме Общинския съвет след такова решение. Надежда Петкова отговори, че темата е била многократно дебатирана и уточни, че предлага освобождаването от отговорност на управителя да не се гласува, докато проверките в дружеството не приключат. Тя отбеляза, че "Тролейбусен транспорт"  отчита отрицателен финансов резултат и сериозни загуби, които се дължат на поредица от действия, включително и управленски.

За 2014 година е отчетена загуба от 344 000 лева, при 305 000 лева за предходната. Задълженията на дружеството са в размер на 588 000 лева, като основната част от тях 553 000 са към НАП. За обезпечаването им са дадени 2 поземлени имота – ТИС "Гара Юг" и ТИС "Дочо Михайлов". В залог са дадени и наличните 23 тролея, както и системата за капацитивна енергия, която се състои от 24 дросели. Дружеството е със 100% общинско участие и в момента се управлява от Росен Русев, който е назначен за временен управител. Фирмата е упражнявала дейност до средата на миналата годината, когато влезе в сила новата транспортна схема в Добрич и тролейбусния транспорт в града беше спрян. Поетапно са освободени всички работници. 
Отчетът на дружеството беше приет с 28 гласа за и един против.