Представят проект за рисковете в земеделието
Представят проект за рисковете в земеделието / netinfo

 

Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево ще представи днес пред местните власти проекта „Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, специфични за региона на Добруджа“. Той се разработва в рамките на Програмата за транс-гранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013, в партньорство със Сдружение на частните производители на зърно и маслодайни растения – Констанца от Констанца.

Директорът на ДЗИ доц. Иван Киряков ще представи резултатите до момента и възможностите, които се откриват пред земеделските производители в региона. Проектът е насочен към рисковите ситуации за земеделското производство в Добруджа.

Срещата ще се проведе от 11.00 ч. в заседателната зала на община Генерал Тошево.