Дискусия "Бизнес - образование" в Добрич
Дискусия "Бизнес - образование" в Добрич / Дарик Добрич
Фирмите в област Добрич изпитват огромна нужда от специалисти, сочи проучване, направено в периода 10 април – 15 май от добричкия офис на Българската стопанска камара. 79% от анкетираните са заявили, че им липсват тесни специалисти, а 50% изпитват недостиг на ръководни кадри. Една трета от предприемачите са заявили готовност да наемат кадри от чужбина.

Данните бяха изнесени на форума „Бизнес и образование”, организиран от Българската стопанска камара и община Добрич. Дискусията събра представители на фирми от региона, директори на професионални гимназии и други образователни институции в региона. Представени бяха общите проблеми на пазара на труда, свързани с уменията и компетенциите на работната сила. Форумът бе открит от кмета на Добрич Йордан Йорданов, който подчерта, че подобни дискусии спомагат за симбиозата между образованието, бизнеса и местната власт.

„Намираме се в преход между старата икономика и новата цифрова икономика. Предизвикателствата сега са свързани с новото качество на работните места, с изчезващите и появяващите се професии, с ученето през целия живот”, посочи председателят на БСК Радосвет Радев.

БСК форум Добрич професионално образование
Дарик Добрич

„И най-добрите идеи на предприемачите могат да останат неосъществени и дори провалени заради липсата на качествени работници”, допълни той. По думите му недостигът на работна сила в България в момента е 35% при 7% през 2010 година. 

Заради дефицитите на професионалното образование БСК настоява работодателите участват в разработването на учебните програми и в оценката на потребностите от обучение по различни професии.

Председателят на БСК-Добрич: Бизнесът да участва в изготвянето на план-приема в училищата

Образователната система, освен собствения си консерватизъм, носи и остаряващи преподаватели, подчертават от БСК. През 2018 година 50% от учителите са били на възраст над 50 години, а в следващите 10 години 50% от българските преподаватели ще бъдат пенсионирани.  

Статистиката посочва и разминаването между търсенето на кадри от бизнеса и обучението, което младите хора предпочитат. Пример -  64% от българската икономика  има нужда от кадри с техническо инженерно образование, а тези, които се образоват в такива дисциплини, са само 27%.

Много тревожни са и данните как се реализират завършилите професионално образование – само 20% от тях започват работа по придобитата квалификация, 29% продължават в следващо образователно ниво, 21% нито учат, нито работят, а 30% започват съвсем друга работа. Със съжаление на форума бе отбелязано, че предприемаческият дух изчезва и че вече не е престижно да учиш в професионална паралелка.

По време на дискусията бяха изтъкнати добри примери за дуално обучение. Такъв пример е партньорството между Професионалната гимназия по туризъм в Добрич и курорта Албена – партньорство, продължаващо вече 50 години под различни форми, а от четири години – по програмата „ДОМИНО”.  

Идеята на БСК е такива дискусионни форуми да бъдат организирани и в други градове на страната