Правят съвместни проверки по пазари и тържища
Правят съвместни проверки по пазари и тържища / Дарик Добрич

10 съвместни проверки извършиха в Добрич инспектори от НАП и служители на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. Проверявани са обекти за продажба на грозде, складове на едро и обекти за търговия на дребно с плодове и зеленчуци, а така също и хладилни бази за търговия с месо.

На Централния кооперативен пазар в града е разкрит продавач, който не отчита на касовия си апарат и не издава бонове, за което му е съставен акт за установяване на административно нарушение. Пак там проверяващите открили и търговец, който извършва продажби без касов апарат. За това грубо нарушение на данъчното законодателство също ще бъде съставен акт, чийто размер може да достигне до 10 000 лева.

Проверките на пазари и стокови тържища за плодове и зеленчуци ще продължат до края на годината, информират от НАП. Вниманието на фискалните инспектори ще бъде насочено върху това дали се отчита действителният размер на получените средства при реализацията на стоката и спазването на данъчното и осигурително законодателство. Инспекторите ще следят още и за издаването на документи за извършените плащания, както и дали работниците имат сключени трудови договори.