/ Дарик Добрич
Правителството одобри  допълнителни разходи за 2018 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници. Средствата в размер на 300 000 лв. ще бъдат разпределени между над 60 общини, сред които и Добрич.
 
В Добрич се провежда научна конференция "Добруджа в края на Първата световна война"

Съгласно Закона за военните паметници, те са публична общинска собственост, с изключение на определените от министъра на отбраната съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост.

Много общини, чрез Областните комисии „Военни паметници“ и индивидуално, отправят до Министерството на отбраната предложения за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници, припомнят от пресслужбата на правителството.

След разглеждане от компетентната дирекция в Министерството на отбраната на многобройните предложения, са избрани такива, за които има готовност да бъдат реализирани в кратък срок, уточняват от Министерски съвет.