Постъпили са 99 молби за помощи за първокласници
Постъпили са 99 молби за помощи за първокласници / Дарик Добрич

Само 99 молби са постъпили в Регионалната дирекция за социално подпомагане за отпускане на еднократна помощ за първокласник за новата учебна година. Това съобщи директорът на ведомството в Добрич Ирена Баирова. Приемът върви от 1 юли. С решение на Министерски съвет се запазва размерът на подпомагането - 250 лева, приет 2013 г..

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лева. Този критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, с един жив родител и настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби-декларации до 30 септември 2015 г. Документи се подават по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако то не постъпи в училище.

Към молбите се прилагат удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 12 месеца; удостоверение от учебното заведение, че детето е записано за първи път в първи клас. За справка се предоставя и удостоверение за раждане и лични карти.