Поставиха слънчево улично осветление по Дамбата в Балчик
Поставиха слънчево улично осветление по Дамбата в Балчик / Дарик Добрич

Крайбрежната алея на Балчик вече има ново улично фотоволтаично осветление. То обхваща участък от 1 400 метра по Дамбата – от района на Мелница до х-л „ Реджина Мария”. Поставени са общо 68 осветителни тела със светодиодни лампи, захранвани от фотоволтаична станция. Всяка лампа е с мощност 20 вата, а зарядната фотоволтаична станция се състои 18 поликристални фотоволтаични панели. Гаранционният срок на панелите е 25 години, а на лампите 35 000 часа.

Изградената система е уникална за България с това, че за първи път основният захранващ източник е генерираната от фотоволтаичните панели електроенергия, а като резервен източник в аварийни случаи е предвидено да се използва и електроенергия от електропреносната мрежа.

Новото осветление е направено по проект ”Пилотен модел на изграждане на слънчево улично осветление в Черноморските общини”, реализиран от Черноморския енергиен клъстер в сътрудничество с община Балчик и Асоциация на българските черноморски общини. Финансирането, в размер на 140 хил. лева, е осигурено от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, съобщи ръководителят на проекта инж. Тодор Тонев. Икономичният и екологичен ефект от новото осветление ще се изрази в годишно спестяване на 23 мегаватчаса електроенергия и над 47 вредни емисии CO2.

Акумулираната енергия през лятото е повече и в бъдеще би могла да се използва за захранване на електротранспорт - например малки електромобили или електровелодсипеди, коментира инж. Тонев. Според него финансирането на такъв проект може да стане чрез еврофондовете в следващия програмен период или по линия на публично-частното партньорство.