Подписаха акт 16 за регионалното депо в Стожер
Подписаха акт 16 за регионалното депо в Стожер / Дарик Добрич

Държавната приемателна комисия за регионалното депо за отпадъци в село Стожер днес проведе заседание, направи оглед на строежите и прегледа представените документи, съобщават от общината. Съставен е протокол „образец 16”, който е предпоставка за издаване на разрешение за ползване на регионалното депо при с. Стожер и довеждащата до него инфраструктура.

Бенефициент по проекта по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” е Община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари, шуменската Никола Козлево и Сдружение  „Регионално управление на отпадъците –Добрич”.

Общата стойност на проекта е 38 877 375 лв, припомнят от общината. Сумата на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36 933 506 лв., от които 85% в размер на 31 393 480 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540 026 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо, е 1 943 868 лв.