Побоите са сред най-честите престъпления на непълнолетните
Побоите са сред най-честите престъпления на непълнолетните / netinfo

51 възпитателни дела от началото на годината до момента е организирала Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, беше отчетено на заседание на комисията. Наблюдава се увеличаване на броя на делата, които за същия период на миналата година са били 44.
Регистрираните извършители на противообществени прояви са 71, от които 14 са малолетни и 57 - непълнолетни.

Сред извършените противообществени прояви най-голям е броят на побоите - общо 16, следват кражбите - 14, бягството и скитничеството - общо 9 случая. Най-честите мотиви за извършването на тези прояви са лекомислие, чувство за превъзходство и неосъзнати действия, отчитат от местната комисия.

През 2009 година са организирани 6 възпитателни дела за отнемане от родителите на МПС и управление без свидетелство за правоуправление. 13 от „проблемните" деца са включени в психологически програми и консултации. От началото на годината едно момиче от Добрич е настанено във възпитателно училище с интернат в село Подем, Плевенско.