/ Дарик Добрич
Общинският съвет /ОбС/ отложи за сесията си през месец март гласуването на новия Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Добрич.

Предложението за приемане на нов правилник за работа на местен омбудсман бе на Михаел Игнатов и група общински съветници от различни политически партии.

Мая Манолова: Чакаме от една година да се придвижат промените, касаещи местните омбудсмани

В хода на дискусията стана ясно, че има предложени различни промени в текстове на представения вариант за правилник. Според съветника Милко Пенчев би било по-добре докладната записка да бъде оттеглена и преработена до следващата сесия и това бе прието с 25 ласа „за“.

ОбС одобри поемането на 600 000 лева дълг за финансиране на блок "Добрич"

Бяха отправени критики, че в проекта липсват мотиви, не е ясна целта и липсват очаквани резултати от тази дейност, с което съветникът Игнатов не се съгласи. Поставен бе въпрос дали правилникът е съобразен с европейското законодателство.

Съветниците спориха и по въпроса как да се формира възнаграждението на омбудсмана – дали да бъде процент от заплатата на кмета или на председателя на ОбС, дали да бъде обвързано с минималната работна заплата, дали да се определи преди или след избиране на омбудсмана. Изразено бе и мнение, че общинският посредник трябва да бъде добре възнаграден, за да решава своевременно проблемите на хората.

Допълнен вариант на правилника ще бъде предложен на следващата сесия на ОбС.