/ iStock/Getty Images
Откриха нова детска градина "Слънчице" в Добрич.

Едноетажната сграда е построена по проект на общината с финансовата подкрепа на Министерския съвет по "Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища - 2020-2022 година".

В новия дом със стоманенобетонна конструкция, който се издига на мястото на стара дървена барака в двора на детската градина, са вложени над 615 000 лева заедно с оборудването, посочват от общината.

Новите занимални и сервизни помещения са с площ 464 квадратни метра. Изградена е и достъпна архитектурна среда с рампа за хора с увреждания.
 
БТА