От 10 училища в Добрич искат разкриване на маломерни паралелки
От 10 училища в Добрич искат разкриване на маломерни паралелки / Дарик Добрич

Директорите на 10 училища в Добрич искат съгласие за образуване на паралелки с брой ученици по-малък от минималния за учебната 2015/2016 г. Техните докладни ще бъдат разгледани от Общинския съвет на заседание на 28 юли. Исканията са от ОУ „Йордан Йовков", ОУ „Стефан Караджа", ОУ „Христо Смирненски", СОУ „Любен Каравелов", СОУ „Димитър Талев", СОУ „Петко Р. Славейков", СОУ „Дора Габе", СОУ „Св. Климент Охридски", ПМГ „Иван Вазов" и СУ „Георги Ст. Раковски".

Най-честият мотив за разкриване на маломерни паралелки е желанието на учениците да продължат обучението си в същото учебно заведение, поради причина, че живеят в района.

Съветниците ще трябва да одобрят разкриването на маломерна паралелка в IX клас с 13 ученици в ОУ „Йордан Йовков"; 2 паралелки II клас с 14 ученици и една VIII клас с 15 ученици в ОУ „Стефан Караджа"; 2 паралелки I клас с 15 и с 16 ученици в ОУ „Христо Смирненски".

Сред средните училища също има искания за маломерни паралелки - в VIII клас с 13 ученици в СОУ „Петко Р. Славейков"; в VIII клас профил „Хореография" - 16 ученици в СОУ „Св. Климент Охридски"; в IX клас с 16 ученици в СОУ „Димитър Талев"; и в V клас - 10 ученици в СУ „Георги Ст. Раковски".

В ПМГ "Иван Вазов" имат нужда от съгласие за разкриване на две паралелки под минимума в VIII клас - в профил „Информационни технологии" с 13 ученици и профил „Биология" с 15 ученици.

Най-много маломерни паралелки ще има през идната учебна година в СОУ „Дора Габе" - във II клас с 15 ученици; III клас - с 14; V клас - с 13; VII клас - с 16; VIII клас - с 15; XI клас - с 10 и XII клас с 12 ученици. Няколко паралелки искат да образуват и в СОУ „Любен Каравелов" - в VIII клас с 12 ученици, VIII подг. клас профил „Технологичен - Информационни технологии с 16 ученици и IX клас профил „Технологичен - Предприемачество и бизнес" с 13 ученици.