/ Thinkstock/Getty Images
Окръжен съд-Силистра призна за виновен бивш директор на ТП “Държавно горско стопанство“-Силистра във вземане на подкуп.

Спецапелативният съд отстрани от длъжност шефа на НОИ-Силистра

Случаят е от 28 ноември 2018 г., като подсъдимият в качеството си на длъжностно лице в сградата на ведомството, е поискал дар - парична сума в размер на 4 500 лева и е приел 4 600 лв. от служител на търговско дружество от град Дулово.

Бившият директор поискал сумата, за да не извърши действия по служба - контрол и проверки, и да не се съставят актове на дружеството, които ще доведат до спиране на дърводобив в землищата на село Алеково и град Алфатар, област Силистра.

По искане на подсъдимия съдът е разгледал делото по реда на съкратено съдебно следствие. Той е признал изцяло фактите, изложени в обвинителния акт и се е признал за виновен.

Държавното обвинение - Окръжна прокуратура-Силистра поддържа обвинението пледира налагане на наказание по вид „лишаване от свобода“ в размер над минималния, което да се намали с една трета и се отложи изтърпяването му за максимален изпитателен срок.

Поискано е и налагане на глоба, съответстващо на размера на сумата предмета на престъплението и на средния размер определен от законодателя. Допълнително прокуратурата пледира и за налагане на наказание „лишаване от права“. Има смекчаващи отговорността обстоятелства - чисто съдебно минало и направени самопризнания на подсъдимия.

Окръжен съд-Силистра е наложил на мъжа наказание две години и четири месеца лишаване от свобода и е отложил изтърпяването му за срок от пет години. Осъденият трябва да заплати глоба в размер на 5 000 лева и е лишен от правото да заема ръководна длъжност в структурите на „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово за срок от три години.

Присъдата на Окръжен съд подлежи на обжалване или протест пред Варненски апелативен съд.