Организират Плодово междучасие срещу затлъстяването
Организират Плодово междучасие срещу затлъстяването / netinfo

Мероприятия насочени към младите хора организира РИОКОЗ Добрич в седмицата   за борба със затлъстяването.

В сряда, 29 ноември се организира „15 минутка на двигателната активност”. Идеята е в голямото междучасие в училищата и в удобно време за детските градини да се прави гимнастика, да се играят хора или да се организира крос.

На следващия ден, 30 ноември ще се проведе „плодово междучасие”. Всяко дете трябва да изяде любимия си плод, който предварително е донесло от дома си.

 През 2006 г. в плана на отдел “Опазване на общественото здраве” са заложени много дейности насочени към борбата със затлъстяването., съобщават от РИОКОЗ.

  Проведени са редица инициативи за повишаване на двигателната активност – походи, състезания в училищата, видеолектории. Работено е и по проблемите на здравословното хранене. Оценява се храненето на децата и учениците, изследван е индекса на телесна маса сред работещи,  проведени са беседи за здравословно хранене.

 Затлъстяването е един от най-сериозните съвременни здравни проблеми, включително и за България. Свръхтеглото и затлъстяването допринасят в голяма степен за развитието на диабет, сърдечно-съдови заболявания и някои видове рак, намаляват продължителността на живота .

«Ходете пеша поне 1 час дневно» е националната инициатива, която се организира в  седмицата за борба със затлъстяването.