Организират инфоден за програмата Конкурентноспособност на ЕС
Организират инфоден за програмата Конкурентноспособност на ЕС / netinfo
Информационен ден, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, ще се проведе в зала Европа на областната управа в Добрич. Ще бъдат разяснени подробности по стартирането на първите три схеми за безвъзмездна помощ по програмата “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013”, финансирана от Структурните фондове на Европейския съюз.

Целта на програмата “Конкурентноспособност” е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел ще бъдат стимулирани развитието на иновациите и на конкурентноспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

На срещата са поканени представители на всички заинтересовани фирми, както и представители на браншови и неправителствени организации.