/ ОИЦ-Добрич
Областен информационен център Добрич стартира онлайн конкурс за видео клип „Имам бизнес идея“ - Област Добрич. Конкурсът е част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“ 2019 г. и от Общата инициатива на мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Приемат проекти по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност

Целта е да бъде провокиран интереса, да бъдат обменени идеи между младежи от различни населени места и училища, както и да бъде насърчено предприемачеството сред подрастващите на възраст между 14 и 18 години.

От 15 април до 12 май всички желаещи могат да изпратят своите видео клипове като съобщение през Messanger до създаденото за целите на конкурса събитие Онлайн конкурс „Имам бизнес идея“ - Област Добрич“ на страницата на Областен информационен център-Добрич във Facebook.

Видео клиповете трябва да са с продължителност до 2 минути и не по-големи от 25 МБ. Всички участници задължително трябва да приложат към видеоклипа снимка или сканирана версия на попълнена Декларация за информирано съгласие, която може да бъде изтеглена от линк: http://short.bg/LNnkJ.
 

ОИЦ-Добрич информира за възможностите за европейско финансиране в образованието

Един участник може да участва само веднъж, с публикуването на един видеоклип като посочи трите си имена, клас, училище, град, телефон и електронен адрес за обратна връзка.

На 13 май в 10:00 часа всички получени клипове ще бъдат публично достъпни, с което ще стартира и самото гласуване настраницата на събитието във Facebook. Гласуването ще се осъществява единствено чрез събиране на харесвания (лайкове).

Гласуването ще приключи на 23 май в 10:00 часа и след преброяване на гласовете ще бъдат обявени финалистите. Първите десет участници, събрали най-много харесвания ще получат като награда спийкъри.

Двамата участници с най-голям брой харесвания, освен спийкъри ще посетят безплатно „София Тех Парк“ - София на 1 юни, където са им приготвени специални изненади.