Онкоотделението в болницата се запазва
Онкоотделението в болницата се запазва / Дарик Добрич

Отделението „Медицинска онкология” в МБАЛ-Добрич ще продължи дейността си, стана ясно днес с подписването на анекса между РЗОК и болницата за извършване на медицински дейности през 2016 година. Съществуваше опасност отделението да бъде закрито.

Съществуването на отделение "Медицинска онкология" в МБАЛ-Добрич е под въпрос

Директорът на РЗОК-Добрич д-р Бисерка Пачолова обясни, че в надзорния съвет на НЗОК е била внесена докладна записка, придружена с мотивирано становище на РЗОК, МБАЛ-Добрич и РЗИ за запазване на отделението и подписване на договор с болницата за тази година. Докладната е била уважена с цел да продължи обслужването на онкоболните пациенти от област Добрич и да не се налага те да се лекуват в Шумен или Варна. В отделението месечно се прави химиотерапия на около 50 пациенти.

Онкологията в Добрич беше под въпрос след влизането в сила от 1 април на нови изисквания към тези звена. Според тях договор с касата за химиотерапия ще имат само болници с отделения по лъчелечение или нуклеарна медицина, каквито МБАЛ няма.