Обучение на съдебни заседатели в Окръжния съд
Обучение на съдебни заседатели в Окръжния съд / ДОС
В Окръжен съд - Добрич се проведе начално обучение за новоизбраните съдебни заседатели, водено от зам.-председателя на институцията и ръководител на Наказателното отделение съдия Петър Монев.
        
Пред аудиторията беше представена информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебните заседатели и етичните измерения на тяхната дейност. Присъстващите бяха запознати и с основните понятия и принципи от наказателното право и наказателния процес. Дадени бяха насоки за организацията на работата им като членове на съдебни състави по наказателни дела на първа инстанция.

Встъпиха в длъжност новите съдебни заседатели в Окръжен съд - Добрич 
        
В разговор със заседателите лекторът обясни, че те имат еднакви права и задължения със съдиите и че изборът им за участието в дела ще става на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Новоизбраните заседатели поставиха въпроси, свързани с размера на налаганите наказания, ролята на вещите лица в съдебния процес и основанията, въз основа на които може да се направи отвод от разглеждането на дадено дело.

обучение съдебни заседатели съд Добрич
ДОС
     

Началното обучение на съдебните заседатели беше организирано съвместно от Окръжен съд - Добрич и Националния институт на правосъдието. Всички участници в него получиха удостоверения. Раздадени бяха и обучителни материали, които заседателите ще могат да ползват в работата си.
        
Двадесет и пет са новите съдебни заседатели при Окръжен съд - Добрич. Те встъпиха в длъжност в началото на тази година с полагане на клетва и оттогава започна да тече 4-годишният им мандат.