Обсъждат план за действие срещу наркоманиите през 2010 г.
Обсъждат план за действие срещу наркоманиите през 2010 г. / Дарик Добрич

План за действие през 2010 година за изпълнение на Общинската стратегия за превенция на наркомании ще приеме днес Областният съвет по наркотични вещества. Структурата ще заседава от 15.00 часа в община град Добрич. По време на форума ще се обсъди и отчет за дейността на Съвета и Превантивно - информационния център за изтеклата 2009 година.