Обсъждат перспективите за трансфер на образователни иновации
Обсъждат перспективите за трансфер на образователни иновации / Дарик Добрич

Международна конференция за обобщаване на перспективите за трансфер на образователни иновации ще се проведе в Добрич днес и утре. Участие във форума ще вземат утвърдени образователни институции от Дания, Португалия, Румъния, Турция и България.

По време на конференцията ще бъде направена оценка на разработения модел за валидиране на умения и компетенции на имигранти, придобити чрез трудов опит, неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите, както и получените резултати от проведени пилотни сесии в България. Моделът се базира на успешните практики на водещи организации с дългогодишен опит в тази посока от Португалия и Дания и има иновативен характер за страни като България, Румъния и Турция. Подобен модел е практически приложим и изключително актуален с оглед най-новите цели на ЕС в областта на образованието и заетостта на икономическото население. Чрез него се създават нови възможности за изграждане на индивидуални пътеки на обучение и признаване на придобити трудови умения и стаж като професионални квалификации, което пък гарантира пълноправно интегриране на имигранти на пазара на труда и възможността за признаване и надграждане на професионалните им умения.

Споделените експертиза, добър опит и изградени устойчиви партньорски взаимоотношения при разработката на модела и неговото тестване са първата, но най-важна стъпка за подобряване на професионалното обучение в България, Румъния и Турция, увеличаване на неговата гъвкавост и реализиране на положителни ефекти за личностното развитие на населението, разнообразяване пазара на труда и интеграцията към ЕС.

По време на конференцията ще бъдат дискутирани също актуални теми, свързани с развитието на системата за неформално и самостоятелно учене както и перспективите за валидиране и обучение за възрастни.

Конференцията започва от 10.00 ч. в зала 203 на Висше училище "Международен колеж". Събитието е инициатива на Сдружение "Международен институт по мениджмънт", водещ партньор в проекта "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския Съюз”"(VALEU), осъществен по Програма "Учене през целия живот".