/ Дарик Добрич
Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Добричка за 2019 година ще се състои на 14 януари /понеделник/. То ще премине в три етапа в зала 108 на Общината.
 
От 10.00 ч. са поканени кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители от администрацията. Граждани, представители на сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината, ще могат да споделят становищата си от 13.00 часа. В 14.30 ч. започва срещата с директори на училища, детски градини и с читалищни секретари от общината.
 
Мнения и предложения по проектобюджета за 2019 г. могат да се представят  в информационния център на Общината или на електронен адрес obshtina@dobrichka.bg в срок до 15 януари.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъдат съставени протоколи, които са неразделна част от проекта на общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общинския съвет.