Общинският детски комплекс в Каварна предлага безплатни занимания
Общинският детски комплекс в Каварна предлага безплатни занимания / община Каварна

Официално стартира учебната година в Общински детски комплекс – Каварна. През 2016/2017 година децата могат да се обучават в школа “Керамика” с ръководител Тодор Червеняков, кръжок “Работа с природни материали” и клуб “Дизайн” с ръководител Сидерина Йорданова, школа “Изобразително изкуство”, кръжоци “Мозайка” и “Пирография” с ръководител Ивелина Георгиева, клубове “Журналист” и “Дебати” с ръководител Десислава Якимова.

Продължава традицията ОДК да развива творческите заложби на децата от община Каварна. Повече от 300 момичета и момчета ще осмислят свободното си време, развивайки своите таланти. Всички дейности са в удобно време и са безплатни.