община Генерал Тошево
община Генерал Тошево / Община Генерал Тошево
Инициативата е резултат от постъпило искане от ръководството на областното болнично заведение до общината
Община Генерал Тошево ще подпомогне дейността на МБАЛ-Добрич чрез апортиране на вноска и записване нови акции на стойност 35 000 лв., осигурени от общинския бюджет, от „Приходи от наем на земя“, съобщават от общината.
 
С парите ще бъде закупен модерен ехографски апарат за нуждите на отделението по гастроентерология в болницата. Решението за помощта е прието с мнозинство в Общинския съвет, като за това бе уведомен и ресорният заместник-министър на здравеопазването.

То изцяло кореспондира с желанието на общинското ръководство да инвестира собствени средства за нуждите на здравеопазването в региона. По този начин жителите както на общината, така и на цялата област ще получат адекватното медицинско обслужване в областното гастро отделение.

Откриват обновеното отделение по хемодиализа в МБАЛ-Добрич

През 2017 г. в областното лечебно заведение са хоспитализирани 1303 пациенти от Генерал Тошево, което доказва натовареността на лекарите и обслужващата апаратура за стационарно лечение.

В момента Община Генерал Тошево притежава 28 111 поименни акции, представляващи 3,35% от капитала на „МБАЛ Добрич“ АД. След апортиране на вноската в размер на 35 000 лв. този процент ще се увеличи. 

Д-р Светозар Байчев: Болницата ще продължи да предоставя качествена медицинска услуга

„Все повече са случаите с страната, когато общините имат отговорна социална политика и намират законови механизми да подкрепят болничните и медицинските заведения, които ги обслужват. Въпреки централизирания им характер по отношение на приходи и разходи, Търговският закон дава възможност на общините да увеличават притежаваните в дружествата акции, чрез записване на нови акции, след решения на Общинския съвет”, коментират от общината.