Кметът на община Добричка инж.Тошко Петков
Кметът на община Добричка инж.Тошко Петков / Дарик Добрич
Кметът на община Добричка инж. Тошко Петков замина за Кълъраш, Румъния, където утре ще бъде подписан договор по проект по трансграничната програма Интеррег. Община Добричка е водещ бенефициент, а другият партньор е Инспекторатът за извънредни ситуации на окръг Кълъраш.

Целта на проекта е да осигури ефективно управление за съвместна намеса при извънредни ситуации в трансграничната зона Кълъраш-Добрич. Ще бъде изготвена обща Стратегия и План за общи действия за реагиране на различни възможни видове рискови ситуации, срещу наводнения и други природни бедствия.

Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне населението от двата региона да се възползва от защитните мерки в случай на рискови ситуации.

По проекта ще бъде закупено модерно оборудване за ранно предупреждение и бърза реакция при възникване на извънредна ситуация. Румънската страна ще получи електронен стенен екран и рехабилитация на сградата в Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш. За Община Добричка ще бъде доставено оборудване за бърза реакция за смекчаване и предотвратяване на отрицателните последици от бедствия (като наводнения, пожар, бури и др.).