Спортен празник
Спортен празник / Община Добричка
Община Добричка проведе в почивните дни празник „Да спортуваме заедно“ 2019 г. , под мотото „Не на насилието и агресията в училищата“ , който е част от Плана за дейности на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Празникът е под патронажа на кмета на община Добричка - инж.Тошко Петков.

На стадиона в село Дончево с дисциплина мини футбол взеха участие отбори от ОУ „Васил Левски“ с. Божурово, ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница, Обединено училище „Добри Войников“  с. Победа, Средно училище „Никола Вапцаров“  с. Карапелит, ОУ „Хр.Ботев“ с.Стожер, ОУ „Отец Паисий“ с.Овчарово, ОУ „Отец Паисий“ с. Батово. 
 
Общинският спортен празник включваше волейбол, тенис на маса, шах и лека атлетика в Средно училище „Никола Вапцаров“, село Карапелит. Участниците в спортния празника бяха от ОУ „Васил Левски“ с. Хитово, ОУ „Климент Охридски“с. Смолница, Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа, Средно училище „Никола Вапцаров“ с. Карапелит, ОУ „Хр.Ботев“ с.Стожер, ОУ „Отец Паисий“ с.Овчарово, ОУ „Ст.Караджа“ с. Житница, ОУ „П.К.Яворов“ с. Стефаново, ОУ „Н.Рилски“ с. Ловчанци, ОУ „Св.К. и Методий“ с. Дончево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Ведрина.

Спортен празник
Община Добричка

Спортните празници откри кметът Тошко Петков, присъстваха инж. Пламен Станчев – председател на Добрички общински съвет, кметският екип, общински съветници, кметове на кметства, представители на общинската администрация, директори и учители на училища от община Добричка, жители и гости на село Дончево и село Карапелит.

Наградените са:
За мини футбол:
Първо място- ОУ „Хр.Ботев“ с.Стожер –купа, флаг, грамота, предметна награда  
Второ място- Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа  флаг, грамота, предметна награда     
Трето място ОУ „Отец Паисий“ с.Овчарово  флаг, грамота, предметна награда
 
Лека атлетика-отборно класиране
Първо място–Средно училище „Никола Вапцаров“село Карапелит-получи купата на община Добричка за първо място- лека атлетика, флагче, грамота за участие и топка.
Второ място-Основно училище „Климент Охридски“ село Смолница- флагче, грамота за участие и топка
Трето място- Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер флагче, грамота за участие и топка
Останалите участници от училищата в селата: Победа, Житница, Ведрина, Ловчанци, Овчарово, Хитово, Дончево получиха грамота за участие и топка.
 
Волейбол
Първо място-Основно училище  „Христо Ботев“-Стожер получи купата на община Добричка за първо място флагче, грамота за участие и волейболна топка.
Второ място–Обединено училище „Добри Войников“ село Победа получи флагче, грамота за участие и волейболна топка.
 
Шах-отборно класиране
Първо място–ОУ-Хитово получи купата на община Добричка за първо място- шах, флагче, грамота за участие и игра шах.
Второ място–Основно училище „Отец Паисий“ село Овчарово получи флагче, грамота за участие и игра шах.
3.Трето място -Обединено училище „Добри Войников“ село Победа  флагче, грамота за участие и игра шах.
Останалите участници от училищата в село Ловчанци получи грамота за участие  и игра шах
 
Тенис на маса – отборно класиране
Първо място–Обединено училище „Пейо Яворов“ село Стефаново получи купата на община Добричка за първо място- тенис на маса, флагче, грамота за участие и комплект за тенис на маса.
Второ място- ОУ „Васил Левски“ с. Хитово получи флагче, грамота за участие и комплект за тенис на маса.           
Трето място - Основно училище „Климент Охридски“ село Смолница получи флагче, грамота за участие и комплект за тенис на маса.

Останалите участници от училищата в селата: Ведрина, Стожер, Ловчанци, Овчарово, Победа и Дончево получиха грамота за участие и комплект за тенис на маса.