/ iStock/Getty Images
Община град Добрич тази седмица погаси последната вноска по дългосрочен дълг в размер на 10 милиона лв., поет с решение на Общински съвет през 2009 г., съобщиха от Общината.

Община Добрич освобождава от наеми търговци, преустановили работа в извънредното положение

Припомняме, че заемът е теглен с основна цел финансиране на инвестиционни проекти за подобряване инфраструктурата на градската среда с обща стойност до 10 милиона лева.

Приют за бездомни в Добрич ще поеме грижата за 15 възрастни

След проведена процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, на 21 април 2010 г., е сключен договор за банков кредит с „Общинска банка” АД за 5 112 918,81 евро, като са спазени приетите от общински съвет условия. С анекс началото на 2019 г. лихвеният процент е предоговорен, като става значително по-нисък.