/ iStock/Getty Images
Община Добрич ще актуализира годишния си бюджет, като възнамерява да предостави на детските градини средствата за ремонти по общинската програма за капиталови разходи.

В Добричката община започва рехабилитация на улици в 63 населени места

Мярката се предприема, за да могат детските заведения да използват ефективно времето на извънредното положение, когато посещенията на децата са преустановени, пояснява кметът Йордан Йорданов в доклад до Общинския съвет.

Предвижда се, за да се осигури по-голяма оперативност при възлагането на обществените поръчки за текущи и основни ремонти, по бюджетите на десет детски градини в Добрич да бъдат предоставени за управление 370 000 лева.

Добричката община предостави 35 000 лв. на областната болница

Актуализацията на бюджета е предложена за обществено обсъждане, като общината ще приема предложения и по други предвиждани промени в годишния финансов план, в срок до 27 април.